post-image

Kör, avagy a legtökéletesebb forma

A kör az evolúciót a halálból születésbe, végbe és kezdetbe való átalakulás folyamataként képviseli, mivel a körnek nincs eleje és vége. Ebben az értelemben a kör az örökkévalóságot jelképezi. Sok szokásban és spirituális hitben egy kör képviseli az isteni életerőt vagy szellemet, amely mozgásban tartja valóságunkat. Ez a vitalitás, a teljesség, a kiteljesedés és a tökéletesség szimbóluma. Egy kör képviseli az eget, míg a földet és az emberi alakot négyzetnek tekintik.

Sorry, Comments Are Closed.

You May Also Like